Video

OpelTube

TV2/ØST besøgte Pinsetræffet på Nysted Strand Camping søndag. Se det her.


En video af mødet med det grønne monster. Engelsk version.

[embedplusvideo height=”337″ width=”600″ standard=”http://www.youtube.com/v/DXN0nMDLUQA?fs=1” vars=”ytid=DXN0nMDLUQA&width=600&height=337&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=0&chapters=&notes=” id=”ep3258″ /]