Indmeldelse

Medlemsdata, herunder indmeldelse, adresse ændringer, ændring af din bilmodel mv. varetages af klubbens sekretariat.

Karen Margrethe Bak
Boller Møllevej 101
9830 Tårs

Tlf.: 40 78 13 14

Mail: Kasserer@historisk-opelklub.dk

Læs mere om klubbens håndtering af medlemsdata, nederst på denne side.

Indmeldelsesformular:

Indmeldelse


Vedr. håndtering af medlemsdata.

Med mindre du i ovenstående formular, har afkrydset ønske om anonymitet, håndteres dine data således:

  • Alle de indtastede data opbevares i en off-line version, der kun er tilgængelig for kassereren.
  • I næste klubblad publiceres alle nye medlemmer, med navn, medlemsnummer, adresse og e-mail.
  • Medlemslisten opdateres med oplysninger om; navn, medlemsnummer, adresse og e-mail.

Alle øvrige oplysninger, herunder telefonnummer og bilmodel(ler) mv., er ikke tilgængelige. Dette er i henhold til GDPR, EU-persondataforordningen, der træder i kræft i Danmark d. 25. maj 2018.

Er du allerede medlem, og har ønske om ikke at være på medlemslisten, skal du blot kontakte kassereren og meddele dette.