Adgang / login

Vi har altid haft den opfattelse, at begestring smitter. Derfor har vi også ønsket, at dele så meget af vores viden og materiale, med så mange som muligt.

Men dette er naturligvis sket, under hensyntagen til den gældende lovgivning. Og det er grundet til, at du vil opleve nogle ændringer her på siden.

EU-persondataforordningen stiller nye og skrappere krav til håndtering af personfølsom data, herunder indskærpelse af, hvad vi som klub må gøre offentligt tilgængeligt om vores medlemmer, uden deres samtykke.

Det resulterer bl.a. i, at vi ikke længere rundsender en medlemsliste, da oplysninger om fx bilmodel og telefonnummer hører under de ting, der ikke længere må distribueres.

Det betyder, at medlemslisten, samt listen med modelreferenter, kommer til at ligge her på hjemmesiden, men beskyttet af et login som kun medlemmer har.

Hvordan får jeg så det login?

Det er nemt. Du skal bare kigge i det nyeste klubblad – der vil det være trykt. – Vær opmærksom på, at vi løbende ændre login koden, så kig altid i det seneste nummer af Blik & Platiner.

Vedr. håndtering af medlemsdata.

  • Alle medlemsdata opbevares i en off-line version, der kun er tilgængelig for kassereren.
  • I næste klubblad publiceres alle nye medlemmer, med navn, medlemsnummer, adresse og e-mail.
  • Medlemslisten opdateres med oplysninger om; navn, medlemsnummer, adresse og e-mail.

Alle øvrige oplysninger, herunder telefonnummer og bilmodel(ler) mv., er ikke tilgængelige. Dette er i henhold til GDPR, EU-persondataforordningen, der træder i kræft i Danmark d. 25. maj 2018.

Er du medlem, og har ønske om ikke at være på medlemslisten, skal du blot kontakte kassereren og meddele dette.