Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, samt 1 til 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2årig periode, suppleanterne er valgt for 1 år ad gangen.

I bestyrelsen sidder:

FormandNicolai Sørensen
(Dalmose)
51 18 23 60formand@historisk-opelklub.dk
NæstformandLasse Kragh Kristensen
(Odder)
24 45 65 94mantalasse@hotmail.com
KassererAnders Sørensen
(Arden)
51 64 85 61
51 64 85 63
anders-gerda@hotmail.com
Best. medlemGert Amtoft Bested
(Fjerritslev)
30 29 51 32gbedsted@redder.dk
Best. medlemJesper Larsen
(Brønderslev)
20 87 87 79jalarsen170@gmail.com
Best. medlemKristian Koldsøe
(Korsør)
28 76 73 54kadettkristian@gmail.com
SuppleantKasper Fanøe Kraiberg
(Vemmelev)
24 45 70 47kasperkraiberg@gmail.com
SuppleantVacant