Nyttig info

Hvad koster det at være medlem af Historisk Opel Klub Danmark?

– Det koster 400 kr. om året. Medlemskabet dækker hele hustanden.

Hvor mange medlemmer har i?

– Vi får hele tiden nye medlemmer, tallet er over 500.

Er der krav om, hvor gammel ens bil skal være?
Kan man evt. blive medlem selvom man ikke har nogen bil?

– Der er intet krav til medlemmernes biler, med hensyn til alder. Langt hovedparten af bilerne er dog fra perioden 1955 – 1980, men der er også langt nyere biler i klubben. Klubben er baseret på biler som fremstår i original eller tæt på original stand.
Man kan sagtens være medlem selvom man ikke har nogen bil.

Hvordan bliver jeg medlem?

– Kontakt kassereren, som så vil fremsende materiale. Eller udfyld indmeldelsesformularen. Du finder den her.

Hvornår er min bil en veteranbil?

– Når din bil bliver 30 år gamle, bliver den veteran (rent begrebs og synsmæssigt – for at opnå 8 års syn, skal du fortsat selv ændre status, læs mere om dette under regler for syn). Når den bliver 35 år, overgår den automatisk til kvart vægtafgift. Du har også mulighed for billigere forsikring – nogle forsikringsselskaber tilbyder desuden også billigere forsikring til klassiske biler, dvs. biler der er ældre end 25 år, men endnu ikke 30/35 – biler der endnu ikke er veteran. Historisk Opel Klub Danmark samarbejder med Veteranforsikring Danmark.

Min bil har hvide nummerplader eller slet ingen – Kan jeg få historisk korrekte sorte nummerplader?

– Hvis bilen er indregistreret første gang før d. 1/4 1958 er det muligt, at købe historisk korrekte nummerplader med 1 kendingsbogstav til den – Kender man bilens oprindelige registreringsnummer, kan man få det igen, hvis det ikke er optaget. Ellers vil Motorhistorisk Samråd finde en kombination der passer til bilens alder.

Hvis biler er indregistreret første gang mellem d. 1/4 1958 og d. 31/3 1976, kan man ansøge om historiske nummerplader med 2 kendingsbogstaver. Ansøgningsblanketterne om historiske nummerplader (både 1 & 2 bogstaver) fås ved henvendelse til SKAT eller via Motorhistorisk Samråd (MhS). For nummerplader med 2 kendingsbogstaver, kan der ikke længere erhverves særlige numre, herunder heller ikke det oprindelige registreringsnummer. Dette er ophørt pr. 6. Juli 2012, hvor det Digitale Motorkøretøjsregister er indfaset.
Læs mere om historiske nummerplader her.

Hvordan er reglerne for syn?

– Som hovedregel følger de gamle biler de gældende synsregler. Dvs. syn hvert andet år. Trafikstyrelsens bekendtgørelse af 1/6 2012 foreskriver, at den to årige periode beregnes fra datoen for sidste godkendte syn.

Der er imidlertid indført en rullende grænse, der i 2018 er ændret til 30 år. Dvs. når din bil bliver 30 år, kan du ved næste syn få ændret dens status på registreringsattesten, til “veterankørsel”. Køretøjer registreret til veterankørsel er underkastet periodisk syn, første gang 35 år efter første registrering, og derefter med 8 års mellemrum. Her gælder det ligeledes, at de 8 år beregnes fra sidste godkendte syn, og IKKE som tidligere fast ved 48, 56, 64 år osv.

Er din bil mere end 30 år, men stadig underlagt det 2 årige periodesyn, kan du henvende dig til SKAT, og få ændret status til “veterankørsel”. Således vil din synsfrist, med udgangspunkt i sidste syns dato, automatisk blive fremrykket til 8 års intervaller. Dette er dog ikke muligt, hvis din bil allerede er indkaldt til syn.

Den nye 30 års grænse gælder KUN for syn. Reglerne for ændret vægtafgift, træder fortsat i kræft ved 35 år. Læs længere nede.

Hyppigheden af skiftende regeringer, og deraf følgende om- og sammenlægninger af ministerier, gør at direkte link hurtigt bliver inaktive. Søg og læs selv mere på færdselsstyrelsens hjemmeside.

Kan jeg undgå, at stille til syn i vinter halvåret?

– Loven om periodesyn pr. 6. Juli 2012 foreskriver bl.a., at køretøjer der på registreringsattesten har påtegnet status “veterankørsel”, fremover IKKE vil blive indkaldt til syn i perioden 1. november til 31. marts. Køretøjer der egentlig har frist i denne periode, indkaldes i stedet til fremmøde i starten af April.

Du kan naturligvis stille til syn, før den angivne dato frist. Men i modsætning til tidligere, vil den seneste synsdato være udgangspunkt for fastsættelsen af næste syn. Altså vil du fremadrettet kunne erhverve en nysynet veteranbil, med 8 år til næste syn, selvom købstidspunktet falder udenfor de kendte 35 + 8 intervaller.

Selve lovteksten for “Lov om godkendelse og syn af køretøjer” findes på Retsinformation under Kapitel 10, §56, Stk. 4.

Hvad er taksterne for vægtafgift og grøn ejerafgift?

– Biler der er ældre en 35 år betaler automatisk 1/4 i vægtafgift, i forhold til gældende satser.

Du finder satserne på Skatteministeriets hjemmeside.

Min bil er kaldt til syn, kan jeg få udsættelse?

– Du kan under nærmere angivne omstændigheder få udsat syn, uden en inddragelse af nummerplader vil blive iværksat. Jf. “Lov om godkendelse og syn af køretøjer” Kapitel 10, §58.