Den første danske nummerplade blev monteret i februar 1903.

I takt med, at antallet af motorkøretøjer i Danmark er steget, har man løbende revideret bogstav- og nummer-kombinationerne.

Frem til 1958, var danske nummerplader forsynet med 1 kendingsbogstav. Men fra 1. april 1958 til udgangen af 1968 bruges et kendingssystemet med 2 bogstaver.

Mellem 1966 og ’69 infases Centralregistret for Motorkøretøjer (CRM), og de to bogstaver på nummerpladerne, er herefter ikke længere betegnende for køretøjets oprindelsessted.

Den 1. april 1976 overgik vi til et nyt design. Hvide plader med sort skrift. Dette blev senest revideret i 2008.

Fra d. 6. Juli 2012 er det Digitale Køretøjsregister (DMR) en realitet. Samtidig er udstedelsen af nummerplader blevet privatiseret. Man er begyndt forfra med kombinationerne, startende med AA (tidl. Frederiksberg Birk).

Nummerkombinationen er også udviddet, nu starter den for personbiler allerede ved 10 000. Se mere om de “gamle” nummerindelinger længere nede på siden.

Herunder ses en oversigt, over tilhørsforholdene for nummerplader med hhv. 1 og 2 kendingsbogstaver.

Nummerplader med 2 kendingsbogstaver (1/4 1958 – 31/12 1968)

\ Opr. distrikt Revideret distrikt
AA Frederiksberg birk fra 1960; Stor-København
AH Københavns Amts nordre Birk fra 1960; Stor-København
AR  Københavns Amts søndre Birk fra 1960; Stor-København
AT
AV
Roskilde
AY Køge
AZ Haslev
BA Helsingør
BE Hørsholm
BL Hillerød
BP Helsinge
BS Frederikssund
BV Frederiksværk
CA Holbæk
CE Nykøbing Sjælland
CM Kalundborg
CR Samsø fra 1965; Kalundborg
DA
DB
Herning
DE Holstebro
DL Lemvig
DP Ringkøbing
DS Skjern
EA Slagelse
ED Høng fra 1962; Slagelse
EK Skælskør
EN Korsør
ES Ringsted
EX Sorø
Færøerne
G Grønland
HA Næstved
HH Store Heddinge
HM Præstø
HR Vordingborg
HU Stege
JA Rønne
KA
KB
KC
KD
KE
KH
KJ
KK
KL
KM
KN
København fra 1960; Stor-København
LA Nykøbing Falster
LE Sakskøbing
LK Nysted
LN Rødby
LR Maribo
LU Nakskov
MA Odense Købstad fra 1958; Stor-Odense
MH Odense Herred fra 1958; Stor-Odense
MM Kerteminde
MP Bogense
MT Assens
MX Middelfart
NA Haderslev
ND Frøs Herred mf. Toftlund
NH Aabenraa
NL Sønderborg
NP Lundtofte-Nybøl Herreder Gråsten
NT Tønder
OA Nyborg
OH Svendborg
ON Rudkøbing
OR Ærø
OT Faaborg
PA Sæby
PD Dronninglund
PH Frederikshavn
PK Skagen
PN Hjørring
PS Brønderslev
PV Pandrup fra 1959; Brønderslev
RA
RB
Horsens
RJ Silkeborg
RR Skanderborg
SA Thisted
SE Hassing-Refs Herreder Hurup
SK Nykøbing Mors
TA Skive
TE
TH
Viborg
UA Nibe
UC Løgstør
UH Aalborg
UP Nørresundby
VA Grenaa
VE Ebeltoft
VL
VM
Randers
VR Mariager Hadsund
VV Hobro
XA
XB
Århus fra 1961; Stor-Århus
XH Brabrand, Hasle Herreder mf. fra 1961; Stor-Århus
XL Hammel
XR Hads-Ning Herreder fra 1961; Odder
XU Viby fra 1961; Stor-Århus
YA Fredericia
YH Kolding
YP
YR
Vejle
ZA Varde
ZD Opr. under Kolding (YH) fra 1962; Grindsted
ZH Esbjerg
ZN Ribe
ZR Holsted

Nummerfordeling

Gruppeinddeling
Grænsenummerplade 1-49
Sidevogn 50-2.999
Påhængsvogn 3.000-5.999
Prøveskilte 6.000-6.899
Blokvogn 6.900-6.999
Busser 7.000-8.999
Motorcykler
Privat 10.000-16.999
Udlejnings- og skolecykler 17.000-17.999
Personvogne
Private 20.000-45.999
Udlejningsvogne 46.000-46.999
Drosker 47.000-47.999
Lillebiler 48.000-48.999
Skolevogne 49.000-49.899
Ambulancer 49.900-49.999
Øvrige køretøjer
Last- og varevogne 50.000-69.999
Traktorer 70.000-74.999
Ikke benzindrevne køretøjer 75.000-84.999

Nummerplader med 1 kendingsbogstav (1/2 1903 – 30/3 1958)

Aabenraa, Sønderborg og Tønder bliver først Danske Amter igen i 1920.
Skanderborg Amt får først sit eget kendingsbogstav i 1950.
\ Amt Distrekter
A Københavns Amt Frederiksberg Birk, Københavns Amts nordre Birk, Københavns Amts søndre Birk samt Amager Birk, Roskilde, Køge
B Frederiksborg Amt Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Frederiksværk
C Holbæk Amt Holbæk, Løve Herred, Nykøbing Sjælland, Kalundborg
D Haderslev Amt Haderslev, Frøs Herred mv.
E Sorø Amt Ringsted, Sorø, Slagelse, Korslør, Skæskør, Øster Flakkebjerg Herred
H Præstø amt Store Heddinge, Bregentved-Gisselfeld Birk, Næstved, Vordingborg, Præstø, Stege
J Bornholms Amt Rønne
K Københavns Kommune København
L Maribo Amt Nykøbing Falster, Sakskøbing, Maribo, Rødby, Nakskov
M Odense Amt Odense Købstad, Odense Herred, Kerteminde, Bogense, Middelfart, Assens
N Aabenraa Amt Aabenraa, Lundtofte-Nybøl Herreder
O Svendborg Amt Nyborg, Svendborg, Faaborg, Ærø, Rudkøbing
P Hjørring Amt Skagen, Frederikshavn, Sæby, Hjørring, Brønderslev, Hvetbo Herred
R Skanderborg Amt Silkeborg, Horsens, Voer-Nim Herreder, Skanderborg
S Thisted Amt Thisted, Hassing-Refs Herreder, Nykøbing Mors
T Viborg Amt Skive, Fjends-Nørlyng Herreder, Viborg
U Aalborg Amt Nørresundby, Aalborg, Hellum-Hindsted Herreder, Løgstør, Nibe
V Randers Amt Mariager, Hobro, Randers, Rougsø Herred mv., Grenaa, Ebeltoft
X Aarhus Amt Aarhus, Hasle Herred mv., Viby, Hammel, Hads-Ning Herreder
Y Vejle Amt Vejle, Bjerre-Hatting Herreder, Fredericia, Kolding
Z Ribe Amt Ribe, Esbjerg, Varde, Andst-Slaugs og Jerlev Herreder, Esbjerg
Æ Sønderborg og Tønder Amter Sønderborg, Tønder
Ø Ringkøbing Amt Ringkøbing, Herning, Holstebro, Lemvig