Bestyrelsen består af 6 medlemmer, samt 1 til 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2årig periode, suppleanterne er valgt for 1 år ad gangen.

I bestyrelsen sidder:

Formand Lasse Kragh Kristensen 24 45 65 94 formand@historisk-opelklub.dk
Næstformand Nicolai Sørensen 51 18 23 60 orebyvej@gmail.com
Kasserer Anders Sørensen 51 64 85 61
51 64 85 63
anders-gerda@hotmail.com
Best.medlem Allan Juul-Arnfred 21 82 55 09 mail@opel1200.dk
Best.medlem Karsten Petersen 21 79 04 93 karstenpetersen074@gmail.com
Best.medlem Kristian Koldsøe 28 76 73 54 kadettkristian@gmail.com
Suppleant Christian Worm Terkelsen christianterkelsen@yahoo.dk
Suppleant Kasper Fanøe Kraiberg 24 45 70 47 kasperkraiberg@gmail.com