Generalforsamling 2021 Aflyst/udskudt

Hvornår:
13. marts 2021 kl. 14:00 – 16:00
2021-03-13T14:00:00+01:00
2021-03-13T16:00:00+01:00
Hvor:
Erslevvej 75 Galten
8370 Hadsten
Pris:
Gratis
Kontakt:
Anders Sørensen og Gerda Rønnov
5164 8561
Generalforsamling 2021 Aflyst/udskudt

Grundet den fortsatte nedlukning af landet som følge af Covid-19 med det gældende forsamlingsforbud på 5 for indendørs aktiviteter. 

Ser vi os desværre nødsagede til at aflyse årets generalforsamling.

Vi regner med at kunne afholde den senere på året når verden igen åbner op for at vi kan mødes i passende antal.

Der vil komme ny indkaldelse i kommende klubblad samt på hjemmesiden.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Historisk Opel klub Danmark 2021

Afholdes lørdag d. 13/3-2021 kl. 14.00 på adressen Erslevvej 75 Galten, 8370 Hadsten.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden (og eventuelle tilføjelser)
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Valg til Bestyrelsen:
  1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
   • Nicolai Sørensen (modtager genvalg)
   • Kristian Koldsøe (modtager genvalg)
   • Anders Sørensen (modtager genvalg)
  2. Valg af 2 suppleanter, på valg er:
 • Sven Kristiansen (modtager genvalg
 • Kasper Kraiberg (modtager genvalg)
 1. Valg af bilags-kontrollanter, på valg er:
 • Michael Lyster (modtager genvalg)
 • Anette Kæseler (modtager genvalg)
 1. Eventuelt

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være formand Nicolai Sørensen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er klubben vært med lidt at spise og drikke.

OBS: Tilmeldingsfrist senest 1. marts af hensyn til forplejning