Generalforsamling 2023

Hvornår:
18. marts 2023 kl. 14:00 – 17:00
2023-03-18T14:00:00+01:00
2023-03-18T17:00:00+01:00
Hvor:
DVK klubhus
VESTERÅGADE 16 5672 Broby
Generalforsamling 2023 @ DVK klubhus

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

HISTORISK OPEL KLUB DANMARK

DATO : LØRDAG 18 MARTS 2023 KL 14.00

STED : VESTERÅGADE 16, 5672 BROBY

DAGSORDEN :

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden (og eventuelle tilføjelser)
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Valg til bestyrelsen

5a – Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er :

Nicolai Sørensen (modtager genvalg)
Anders Sørensen (modtager ikke genvalg)
Kristian Koldsø (modtager ikke genvalg)

5b – Valg af 2 suppleanter. På valg er :

Søren Hviid
Karen Margrethe Bak
6. Valg af bilagskontrollanter. På valg er :
Michael Lyster
Anette Kæseler
7. Forslag til vedtægtsændring vedr. godtgørelse af kørsel  
8. Eventuelt

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være formand Nicolai Sørensen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved lidt at spise og drikke.

Vær opmærksom på ikke at forveksle adressen med Vestergade – det er Vesterågade.

Vel mødt. OBS : TILMELDING SENEST 12. MARTS af hensyn til forplejning,

på : anders-gerda@hotmail.com eller 51648561