Generalforsamling 2022

Hvornår:
19. marts 2022 kl. 14:00 – 16:00
2022-03-19T14:00:00+01:00
2022-03-19T16:00:00+01:00
Hvor:
Sjælland
Knudstrupvej 6
Løve
4270 Høng
Pris:
Gratis
Kontakt:
Anders Sørensen og Gerda Rønnov
5164 8561

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Historisk Opel klub Danmark

Dato : Lørdag 19 Marts 2022 kl. 14

Sted : Knudstrupvej 6, Løve, 4270 Høng

Dagsorden :

1 – Valg af dirigent

2 – Godkendelse af dagsorden (og eventuelle tilføjelser)

3 – Formandens beretning

4 – Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab til godkendelse

5 – Valg til bestyrelsen

5a – Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er :

Lasse Kristensen (modtager ikke genvalg)

Gert Bedsted (modtager genvalg)

Jesper Larsen (modtager genvalg)

5b – Valg af 2 suppleanter. På valg er :

Kasper F Kraiberg (modtager genvalg)

Sven Kristiansen (udtrådt af bestyrelsen)

6 – Valg af bilagskontrollanter. På valg er :

Michael Lyster (modtager genvalg)

Anette Kæseler (modtager genvalg)

7 – Eventuelt

 

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være formand Nicolai Sørensen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved lidt at spise og drikke.

Vel mødt. OBS : TILMELDING SENEST 12. MARTS af hensyn til forplejning,

på : anders-gerda@hotmail.com eller 51648561