Generalforsamling 2020

Hvornår:
26. september 2020 kl. 14:00 – 17:00
2020-09-26T14:00:00+02:00
2020-09-26T17:00:00+02:00
Hvor:
DVK klubhus
VESTERÅGADE 16
5672 BROBY
Generalforsamling 2020 @ DVK klubhus

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

HISTORISK OPEL KLUB DANMARK


DAGSORDEN :

1 – Valg af dirigent

2 – Godkendelse af dagsorden (og eventuelle tilføjelser)

3 – Formandens beretning

4 – Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab til godkendelse

5 – Valg til bestyrelsen

5a – Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er :

Lasse Kristensen

Allan J Nielsen (modtager ikke genvalg)

Karsten Pedersen (modtager ikke genvalg)

5b – Valg af 2 suppleanter. På valg er :

Sven Kristiansen

Kasper F Kraiberg

6 – Valg af bilagskontrollanter. På valg er :

Michael Lyster

Anette Kæseler

7 – Eventuelt

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være formand Nicolai Sørensen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved lidt at spise og drikke.

Vær opmærksom på ikke at forveksle adressen med Vestergade – det er Vesterågade.

Vel mødt. OBS : TILMELDING SENEST 20. SEPTEMBER af hensyn til forplejning,

på : anders-gerda@hotmail.com eller 5164856