Generalforsamling på Fyn

Hvornår:
15. marts 2020 kl. 14:00 – 17:00
2020-03-15T14:00:00+01:00
2020-03-15T17:00:00+01:00
Hvor:
DVK mødested
Vesterågade 16
5672 Broby
Generalforsamling på Fyn @ DVK mødested

Historisk Opel Klub Danmark indkalder til ordinær generalforsamling, Søndag d 15 Marts 2020 kl. 14.


Dagsorden:

1. Valg af sekretær, dirigent og stemmetællere

2. Godkendelse af dagsorden (og eventuelle tilføjelser)

3. Formandens beretning

4. Kassererens beretning og regnskabets fremlæggelse til godkendelse

5. Valg til bestyrelsen.

5a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

Lasse Kristensen
Allan
Karsten Petersen (modtager ikke genvalg)

5b. Valg af 2 suppleanter. På valg er:

Sven Kristiansen
Kasper Kraiberg

6. Valg af bilagskontrollanter

Michael Lyster
Anette Kæseler

8. Eventuelt


Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være formand Lasse Kristensen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved kaffe og brød.

Tilmelding til bestyrelsen senest Søndag d. 8. marts.

Vel mødt.